Album

Kourosh Taghmaei - Gole Yakh

Kourosh Taghmaei - Gole Yakh

 1. Tane Choobi
 2. Del Dare Pir Misheh
 3. Leila
 4. Asheghaneh
 5. Havar Havar
 6. Sarabe To
 7. Entezar
 8. Shirin Joon
 9. Payiz
 10. Gole Yakh
 11. Khaar
 12. Reyhan
 13. Mosafere Shahre Baran
Tane Choobi // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 1. Tane Choobi // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 2. Del Dare Pir Misheh // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 3. Leila // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 4. Asheghaneh // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 5. Havar Havar // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 6. Sarabe To // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 7. Entezar // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 8. Shirin Joon // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 9. Payiz // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 10. Gole Yakh // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh
 11. Khaar // Kourosh Taghmaei - Kourosh Taghmaei - Gole Yakh